ทดสอบความเร็วเครือข่าย
 
 
 
สถิติใบอนุญาตฟาร์มาตรฐาน
สถิติใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์
สถิติใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
สถิติใบอนุญาตสถานพยาบาลสัตว์
สถิติใบอนุญาตอาหารสัตว์
สถิติใบอนุญาต Health Certificate
สถิติใบอนุญาตโรงงานเพื่อการส่งออก
คลิ๊กดูสถิติย้อนหลัง